St Giles’ Cathedral

Wikipedia mówi, że to Katedra św. Idziego – główny obiekt sakralny Kościoła Szkocji w Edynburgu.