Ołtarz papieski w Matemblewie

Takie tam, przy okazji wycieczki z teściową…