Kategorie
Krajobraz Krajobraz naturalny Krajobraz zabytkowy

Melrose Abbey

W drodze powrotnej, ostatkiem sił, zaliczyliśmy Melrose Abbey.