Goście, bieliki, drzewa pomniki…

A tydzień temu mieliśmy cudownych gości z którymi wybraliśmy na mały spacer…