Kategorie
Dorośli Dzikie ptactwo Krajobraz Krajobraz naturalny Ludzie Zwierzęta dzikie

Na kajaki do Modroku

Plan był taki – jedziemy na kajaki! W “Centrum Szkoleniowo Rekreacyjnym MODROK” byliśmy już kiedyś na kilkudniowym wypadzie (grill na wyposażeniu domku, no luksus) i było przyjemnie.