Kategorie
Krajobraz Krajobraz naturalny

Prawie jak zorza… ta, prawie… ;)

Operacja o kryptonimie “aurora” się dziś nie powiodła, mimo wysłania na nią najlepszych naszych agentów, tj. Doroty, drugiej Doroty i mnie.