Maj 2018

Comiesięczne publikacje miały mnie zmobilizować do systematycznego obrabiania zdjęć…

Most drogowo-kolejowy w Tczewie

Most drogowo-kolejowy w Tczewie stanowił prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza znalezienie go w gęstej mgle jaka była tego poranka.